Onze beloften aan het kind op onze scholen
Om als school of ouder deel te nemen, klik hier
Word lid van ons supportersfonds

NIEUWS

Oordeel over 1 jaar O4NT-aanpak – video

Aug19

Aan het eind van het eerste schooljaar is een video gemaakt over de gang van zaken op een O4NT-school en de bevindingen van leerkrachten en ouders.

O4NT – Schoolmodel

Aug01

Dit zijn twee documenten waarin uiteengezet wordt wat de basisprincipes zijn van een O4NT-school en hoe de school operationeel is ingericht.
Basisprincipes: http://tinyurl.com/O4NT-manual-NL
Operationele opzet: http://tinyurl.com/O4NT-organisatie-NL

Na de zomer zullen meer dan 20 basisscholen aan de slag gaan. De plaatsen zijn:
Leeuwarden, Sneek, Emmen, IJsselmuiden, Enschede, Appeldoorn (2x), Almere (4x), Monnickendam, Amsterdam (5x), Laren, Heenvliet, Wilhelminadorp, Maastricht.

O4NT groeit door en professionaliseert

Jul03

In de praktijk op zeven scholen is het afgelopen schooljaar aangetoond dat het onderwijsconcept van O4NT werkt. Zowel in leeropbrengsten als wat betreft het welbevinden van kinderen zijn goede resultaten te melden. Volgend schooljaar werken 23 basisscholen in Nederland volgens dit concept, en nog een aantal scholen in het buitenland.

Om dit bij te kunnen benen is een gemeenschap van vrijwilligers en een bestuur van vrijwilligers niet meer afdoende. Bestuurslid Hans Theeboom zal daarom zijn dienstverband bij de Almeerse Scholengroep verruilen voor een full time aanstelling bij O4NT Sources. Zo is gegarandeerd dat deelnemende scholen optimaal ondersteund worden bij hun transitie naar een O4NT / Steve JobsSchool.

Schotse professor in onderwijs en technologie over O4NT aanpak

May29

‘My colleagues and I visited Digitalis in May 2014 to experience what was involved in the teaching and learning approaches in BYODL at the Steve Jobs Schools.

Read more

Brief van Sander Dekker over gepersonaliceerd leren

May29

De staatssecretaris heeft een brief geschreven naar de Tweede Kamer over het gepersonaliceerd leren met behulp van ICT. Het past niet alleen sterk bij onze aanpak, O4NT wordt zelfs expliciet genoemd. Op vele manieren is inmiddels te zien

Read more

Mooie reacties van ouders van kinderen op O4NT scholen

Feb12

Regelmatig ontvangen we van ouders bevindingen over hun kinderen op de O4NT-scholen. Onlangs ontvingen we een aantal van ouders van kinderen op Master Steve JobsSchool in Sneek en Digitalis in Almere.  Ze laten goed de kracht van het onderwijsconcept zien en de inzet van alle betrokkenen op de school. Read more

Persbericht over uitbreiding in binnen- en buitenland

Jan28

PERSBERICHT:  Nieuwe scholen sluiten aan

Read more

Brikki, verhaaltjes van en voor jonge kinderen

Dec01

Ingmar de Lange heeft Brikki ontwikkeld.  Het is een voor kinderen tussen 4 en 6 a 7 een bijzondere manier om met taal en lezen om te gaan.  Het combineert ook prima met ons schoolconcept en de creativiteit van de kinderen. Ingmar heeft speciaal voor scholen onderdelen toegevoegd.  In Meppel draait het al op de school van Sander Gordijn .

Hieronder de introductie van de aanpak door Ingmar  en wordt aangegeven hoe er door de scholen en leerkrachten mee omgegaan kan worden. Zeer aanbevolen. Read more

2 succesfactoren

Nov24

Een nieuw blog over de 2 succesfactoren van de O4NT – Steve JobsSchool:   Enthousiasme en Zelfstandigheid.

 

 

Koreaans bezoek aan Digitalis

Nov05

Gisteren bezocht een groep Koreaanse leraren de O4NT-school Digitalis. De komende tijd verwachten we bezoeken van een groep van verantwoordelijken van internationale scholen in Europa, leraren uit Brazilie en de VS, onderzoekers uit de VS en schoolbesturen uit Canada, en verantwoordelijken voor de leraaropleiding in Japan. Daarnaast nog veel individuele aanvragen voor bezoek uit het buitenland.

Read more